úterý

13.06.2017 15:50

Osová souměrnost

47/10

48/11, 12