úterý

16.05.2017 10:39

Kombinatorika

36/2, 3

domácí úkol 36/3 d)