úterý

06.12.2016 09:35

Mříž

- do mříže 1 cm narýsujte mřížový čtverec s obsahem a) 2 cm2, b) 5 cm2

52/2, 4

- zápis přesného měření, str. 53 nahoře

- geoboard - jak popsat umístění bodů:  "souřadnice" (přesné umístění v mříži) nebo "krokování" (od předchozího bodu)