úterý

11.02.2020 10:48

Nerovnice v součinovém tvaru

příklady

- znaménko součinu závorek závisí na počtu "mínusů" - dá se využít i když je závorek víc (3, 4, 5, ...)

- určíme kořeny rovnice (nulové body závorek)

- graf viz Geogebra - příklady