úterý

21.06.2016 20:35

Hodnocení písemné práce

příklady: 

- procenta, reklama Dopravního podniku

- rozklad na součin prvočísel online

- číselná osa online

 

____________________________

Procenta; prvočíselný rozklad; racionální čísla.