úterý

14.06.2016 10:59

Rovnice

57/3

- jak závisí hmotnost krychle na hmotnosti válce?

58/4

 

_______________________

Lineární funkce; rovnice, soustava rovnic; substituce.