úterý

11.02.2020 10:41

Pythagorova věta

v prostoru

11/3, 4

- stále hledáme pravoúhlé trojúhelníky

- nakreslit si trojúhelník, ve kterém je tělesová úhlopříčka, dopsat známé délky