úterý

12.09.2017 13:14

Kružnice opsaná 

- kde leží její střed u různých trojúhelníků?

(ostroúhlý - uvnitř, tupoúhlý - vně, pravoúhlý - ve středu přepony)

Jakou vlastnost musí mít čtyřúhelník, aby mu bylo možné opsat kružnici? (určitě jde čtverci a obdélníku, ale také některým lichoběžníkům a dalším čtyřúhelníkům)

Násobení záporných čísel

17/1, 2