úterý

14.01.2020 19:06

Opakování - kvadratická funkce, 52/9

Graf absolutní hodnoty

- "poznávačka", posuny grafu

- grafy 51/7 (navíc 52/8)