úterý

07.01.2020 11:16

Opakování - goniometrické funkce

  • Poměr odvěsen v trojúhelníku je 3 : 1. Vypočtěte úhly, zaokrouhlete na minuty.
  • Pro tlačení kočárku po nakloněné rovině potřebujeme jen 1/10 síly, kterou bychom museli kočárek zvedat. Pod jakým úhlem stoupá rovina?