středa

20.11.2019 11:14

Podobnost

minutovka - podobnost trojúhelníků

- které čtverce (rovnostranné trojúhelníky, kruhy, úsečky, pravidelné šestiúhelníky) jsou podobné?

74/5; bod D je pata výšky

- určete vzdálenost CD, když vzdálenosti AD a BD jsou: 1 a 4; 1 a 9; 1 a 36; 2 a 18; 3 a 12; 2 a 8; x a y