úterý

12.11.2019 19:34

Kvadratická funkce

příklady z maturit