úterý

08.10.2019 12:14

Grafické řešení slovních úloh

- hodnocení samostatné práce, který graf a rovnice patří ke které úloze

- další příklady - zatím 1) a 2), zapište rovnici, pak narýsujte graf