úterý

24.09.2019 20:13

Graf lineární funkce

(v Geogebře)

- začínáme s přímkou y = 2x

- přímka je grafem lineární funkce; jak vypadají rovnice rovnoběžných přímek / kolmých přímek?

78/3