úterý

10.09.2019 12:44

Výrazy s proměnnou

30/1, 2, 3, 4 + proč to takhle vychází? označení délek pomocí proměnných

30/5, 31/6 - řešení rovnice odhadem nebo rozkladem na součin závorek