úterý

10.09.2019 12:41

Aritmetický průměr

32/2

příklady

- z definice průměru => průměr = součet/počet čísel, tzn. také součet = průměr . počet čísel

32/3