úterý

18.06.2019 20:55

Vlnění

- frekvence, perioda, vlnová délka, rychlost šíření

příklady