úterý

11.06.2019 17:57

Opakování

- minutovka - kružnice opsaná

- násobení a dělení záporných čísel - cvičení (Násobení a dělení)