úterý

07.05.2019 09:55

Soustavy rovnic

76/6

76/1, 2, 3, 4 ... navíc: určete hmotnost těles, pokud závaží váží n