úterý

09.04.2019 18:51

Kvadratické rovnice, slovní úlohy

53/6, 7