úterý

30.04.2019 18:55

Kvadratické rovnice

- slovní úlohy:

1) V turnaji družstev, který se hrál systémem „každý s každým“, bylo odehráno všech 120 plánovaných zápasů. Kolik družstev se turnaje zúčastnilo?

2) Součet druhých mocnin dvou po sobě jdoucích celých čísel je o 60 menší než druhá mocnina součtu těchto čísel. Určete obě čísla.

- příklady na rozklad; pozor, v závorkách budou čísla s opačnými znaménky (jejich součin je záporný)