úterý

12.03.2019 11:35

Odmocniny

- roznásobování závorek, 8/5 a podobné

- pravidla pro počítání s odmocninami, 9/9 - dokončení

9/1