úterý

05.02.2019 11:33

Podobnost

Př.: Trojúhelník má strany 8, 9 a 13 cm. Obvod podobného trojúhelníku je o 15 cm větší. Jaký má tento trojúhelník délky stran?

příklady