čtvrtek

13.12.2018 21:31

Římské číslice

- pravidla zápisu: číslice se nesmí opakovat více než 3x, odčítá se pouze 1x, a to jen 1, 10 nebo 100 (tedy nikoli 5, 50, 500)

- v podstatě aditivní číselná soustava, narozdíl od naší běžné poziční - hodnoty číslic se sčítají (někdy odčítají), zatímco v normálním zápisu záleží význam číslice na její pozici

- násobení podobné jako u mnohočlenů, obtížné

Graf pohybu, průměrná rychlost

75/1, 2