úterý

27.11.2018 13:03

Opakování 

- Pythagorova věta

50/1, 2

- vlastnosti mocnin a odmocnin