úterý

12.09.2017 13:08

"kouzlo": Napište trojmístné číslo ABC takové, že A > C. Rozdíl ABC – CBA vydělte číslem 11 a tento podíl vydělte ještě číslem 3. Výsledek si zapište. Řekněte mi číslo ABC a já vám do tří vteřin, řeknu váš výsledek.

Jak to udělám a proč to tak funguje? (nepovinný úkol)

Rovnice 

57/1, 2

58/4