úterý

12.09.2017 09:09

Dřívka, 5/1

pojmy: čtyřúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, rovnostranný trojúhelník

+ navíc: zápalkové hlavolamy (kdo máte nějaký pěkný, doneste nakreslený na papírku a podepsaný, při vhodné příležitosti ukážete třídě)