středa

24.10.2018 21:03

Násobení mnohočlenů, rozklad na součin

48/4

rozklad trojčlenu a+ #ab + §b= (a + x)(a + y)

... platí x + y = #, x . y = § ... tzv. Viètovy vztahy

příklady