středa

03.10.2018 19:41

Racionální čísla

72/1 - řešení

68/2, 3, 4

Prémie 1: Ve třídě je 31 % žáků mimopražských (zaokrouhleno na desetiny procenta). Kolik žáků má třída?

Prémie 2: Obsah obdélníku je 4 cm2, délka je o 1 cm větší než šířka. Jak je obdélník široký?