středa

13.06.2018 20:08

Odmocniny

71/6, 7

Mnohočleny

73/2, 3

74/4