středa

13.06.2018 20:00

Procenta

- O kolik se zdraží letenka, když ji zdraží nejdřív o 25 % a pak o 20 % z nové ceny? A co když to bude naopak?

- Jak se změní cena letenky, když ji nejdřív zdraží o 25 % a pak zlevní o 30 % z nové ceny?

 

Číselná osa

55/2

- osu nakreslete, vyznačte si v obrázku, kolik dílků je mezi jednotlivými písmeny

- pozor, každý sloupeček odpovídá úplně jiné ose

- domácí úkol: dodělat a - f (všichni), g - k (prémie), l - o (2. prémie)