středa

07.03.2018 21:40

Hodnocení písemné práce, Vennovy diagramy

Zlomky - dělení čtverce, sčítání nekonečné řady (1/2+1/4+1/8+1/16+ ...)