středa

08.01.2020 11:23

Opakování - lineární rovnice a funkce

rovnicové trojúhelníky

 

Absolutní hodnota

úvod