středa

08.01.2020 11:13

Nepřímá úměrnost

65/6

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty

- vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x

- popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)