středa

04.12.2019 12:25

Využití goniometrických funkcí

- výpočty v trojúhleníku - strany když známe úhly; úhly když známe strany

- využití kalkulačky - počítejte bez psaní mezivýsledků

- nakloněná rovina: rozklad tíhové síly na sílu rovnoběžnou s podložkou a tlak kolmo k podložce, výpočet těchto sil v závislosti na úhlu náklonu roviny (učebnice Podobnost a funkce úhlu, str. 120 - 121)