středa

27.11.2019 12:56

Funkce kosinus

- v pravoúhlém trojúhelníku

kosinus úhlu = poměr přilehlé odvěsny a přepony