středa

27.11.2019 12:55

minutovka

Využití Pythagorovy věty

50/4