středa

23.10.2019 13:05

Kvadratické rovnice a funkce

příklady

- ke každé rovnici najděte kořeny a nakreslete graf odpovídající funkce