středa

04.09.2019 22:24

Úvod - co budeme letos dělat, pravidla hodnocení

Práce s daty - vyhodnocení dotazníku

- tabulka četností

- graf, histogram, průměr, vyhodnocení dat