středa

19.06.2019 20:57

Vlastnosti zvuku

- šíření zvuku, frekvence, výška a barva tónu

- pokusy