středa

12.06.2019 12:34

Opakování

- násobení zlomků - krácení - příklady

- zlomky v praxi - příklad

- trojúhelníky v kružnici - geoboard: jaký musí být trojúhelník, aby střed kružnice ležel uvnitř něho?