středa

04.06.2019 11:01

Rovnice

- opakování - různé reprezentace téže věci

- složitější rovnice se zlomky: 63/4, 64/7 (pokud řešíte postupně, zvládnete to, stačí najít princip; někdy se stane, že hledané číslo prostě neexistuje)