středa

24.04.2019 18:45

Kvadratické rovnice

53/8, 9, využijte náčrtek

- najděte hodnotu proměnné tak, aby se výraz rovnal 0