středa

14.12.2016 12:10

Přímá a nepřímá úměrnost

19/7 - rozhodněte, o jakou úměrnost se jedná; uveďte číselné příklady; najděte výjimky

výsledky práce ve skupinách