středa

30.11.2016 13:01

Osnova přímek

13/4, jaké vlastnosti má těžiště trojúhelníku?

Dělení úsečky

13/5, 6 ... využijeme předchozího příkladu