středa

15.06.2016 21:19

Příklady z maturit a přijímaček pro 9. ročník

 

________________________________

Procenta; zlomky; obsah a objem; desetinná čísla.