středa

27.02.2019 13:38

Obsah obrazce

- trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

- odvození vzorce:

trojúhelník ... strana . výška : 2¨

rovnoběžník ... strana . výška

lichoběžník ... průměr základen (rovnoběžných stran) . výška