středa

20.02.2019 19:03

Intervaly, absolutní hodnota

příklady - zapište znázorněný interval pomocí nerovnice s absolutní hodnotou

- opačná čísla, převrácená čísla

71/7, 8