středa

10.01.2019 10:42

Nepřímá úměrnost

65/6

- jak spolu souvisí x a y (jak spočítám jedno z nich, když znám druhé)?

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se stále přibližuje, ale nedotkne se jich (v tomto případě osy x, y) = asymptoty

Fyzikální aplikace - příklady