středa

12.12.2018 21:36

Přímá a nepřímá úměrnost

- souhrn vlastností, příklady